Retargeting Pixel

Retargeting pixel giúp bạn target lại những người đã nhấn vào đường link xem chiến dịch nhưng chứ mua sản phầm nào.

Để kiểm tra pixel hoạt động bình thường, vào trang: https://developers.facebook.com/docs/ads-for-websites/pixel-troubleshooting.

Lưu ý rằng chỉ 2% khách hàng mua sản phẩm ngay trong lần đầu thấy quảng cáo. Họ có thể đã có hứng thú với chiến dịch bằng cách nhấn vào xem trên trình duyệt web, Bằng cách dùng pixel bạn có thể quảng cáo lại cho họ với hi vọng khách hàng sẽ mua hàng.

Để sử dụng ” custom audience ” tùy chỉnh tương ứng với người sử dụng Facebook đã thấy quảng cáo của bạn nhưng chưa mua hàng, bạn phải có ít nhất 20 lần truy cập vào trang chiến dịch.

Sau đó vào “Ads manager”, click “Audiences”, sau đó “Create a custom audience” và “Website traffic”.

Tạo cho tập đối tượng của bạn một tên liên quan đến chiến dịch và là «Chỉ dành cho những người đã truy cập vào trang chiến dịch, không phải là những người khác». Điều này là cần thiết để loại trừ từ những người đã mua T-shirt rồi, bởi vì bạn sẽ không phải trả tiền một lần nữa để target những người đã mua.

Bạn nên thông tin này trong 180 ngày. Thông tin này có thể rất hữu ích nếu bạn quyết định để khởi chạy lại chiến dịch.

 

Sau khi tạo xong tệp đối tượng, click “Pixel details”, copy dãy giá trị được Facebook tạo và paste vào Teezily theo những bước trong hình dưới đây:

Khoảng 4 ngày sau khi bắt đầu chiến dịch, bạn có thể tạo ra một «ad set» để «retarget» tới khách hàng bằng cách tạo ra một quảng cáo «Click to Website», không dùng Otimized CPM, Điều này cho phép bạn có nhiều không gian hơn cho text trong ads, và thuyết phục khách hàng tiềm năng để mua sản phẩm của bạn. Bạn đã biết rằng họ đã vào thăm trang chiến dịch rồi. Không giống như EPP, retargeting có thể xuất hiện ở cột bên phải giao diện Facebook, cũng như trong «Mobile News Feed» và «Desktop News Feed». Bạn cần điền vào trường « Custom Audience » với đối tượng tùy chỉnh mà bạn đã tạo dưới «Audience». EPP là không cần thiết ở đây vì bạn không cần khách hàng tương tác quá nhiều