Cách tạo một trang Facebook page

Một trang Facebook page cho phép bạn quảng cáo chiến dịch của mình theo nhóm đối tượng đã được định từ trước. Vì vậy, bược này là vô cùng cần thiết trong một chiến dịch bán áo. Nhấn vào “Create Page” và làm theo hướng dẫn của Facebook để tạo một page mới.

Bạn có hai lựa chọn khi tạo mới Facebook page :

  • Tạo một page dùng cho tất cả các chiến dịch bạn dự định chạy, dù chúng cho các niche khác nhau
  • Tạo một page và xây dựng nhóm đối tượng những khách hàng tiềm năng trong một niche cụ thể. Khi bạn đã tạo được một nhóm những khách hàng trung thành, bạn có thế giới thiệu sản phẩm cho họ mà không mất tiền quảng cáo. Theo phương án này, bạn cần tìm được một nhóm audience với kích cỡ bài chục ngàn trở lên. Khi khởi tạo, bạn sẽ phải trả tiền đẻ thu hút người like page. Sau đó bạn được tự do post lên fan page này. Trong dài hạn, bạn cần tiếp tục duy trì và phát triển nổi dụng page để thu hút sự quan tâm của khách hàng và tạo điều kiện để bán được sản phẩm.

Trong cả hai trường hợp trên, điều rất quan trọng là bạn phải cho khách hàng thấy họ có thể tin tưởng bạn và sản phẩm của bạn. Hãy cập nhật cover photo, đặt tên phù hợp và viết một đoạn mô tả cho Facebook page của bạn, kể cả khi nó chưa có nhiều lượt fan theo dõi.