Facebook Pixel Conversion

Vào phần « Ads manager» và click « Conversion tracking » ở cột bên trái. Vào “Create a pixel” ở góc trên bên phải, sau đó chọn « Checkouts », và đặt tên giống như cho chiến dịch của bạn. Sao chép duỗi giá trị được Facebook tạo ra và paste vào tài khoản của bạn Teezily trong tab « Create a Facebook pixel conversion »

Khi bạn đã tạo xong chiến dịch trên Teezily, pixel này sẽ cho phép bạn theo dõi conversion cho chiến dịch của bạn và cung cấp cho bạn những thông tin giá trị như độ tuổi, giới tính… của khách hàng.

Bây giờ bạn có thể xem những các cách target khác nhau tạo ra conversion khác nhau trong báo cáo của Facebook, bao gồm tất cả các tương tác với quảng cáo của bạn.

Bạn không cần có nhiều conversion pixel. Chỉ một là đủ cho tất cả chiến dịch bạn chạy trên Teezily.