Cài đặt Google Analytics

Bạn cũng có thể theo dõi các chiến dịch của mình bằng cách sử dụng Google Analytics.

Trước hêt vào trang: www.google.com/analytics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn đã có một tài khoản Google, chọn “Create an account”. Trong màn hình tiếp theo, chọn Sign up

Google_Analytics_2

Trong phần “Create an account” điền các thông tin như hình dưới đây.

Ở cuối trang, click “Get a tracking ID” và click “accept the Google Analytics terms of use”.

 

Cuối cùng, vào www.teezily.com, trong tab “Marketing Tools” paste mã của Google Analytics bắt đầu bằng “UA-XXXXX” trong trường như trên.

 

Từ giờ bạn có thể sử dụng tài khoản và theo dõi chiến dịch Teezily của mình qua Google Analytics.