Khuyến khích khách mua hàng trên post

Trong thời gian chạy chiến dịch, bạn cần liên tục khuyến khích khách hàng để đảm bảo rằng những người chưa mua hoặc quên chưa mua sẽ đi đến quyết định mua.
Bạn phải tạo ra cảm giác về sự độc đáo và riêng biệt trong quảng cáo của mình để kích thích khách hàng click vào mua hàng.

 

Hãy bình luận trên post của bạn và để giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Sử dụng những câu như:

“Hello X, you can get your T-shirt by clicking on the following link www.teezily.com/[name_of_your_campaign].”

“Hello Y, this T-shirt is only available for a few days! Buy it here www.teezily.com/[name_of_your_campaign]!

“Hello, there are only 24 hours left before the end of the campaign!”