Các trang web khác: eBay, Instagram, Wikipedia, Pinterest, Teescove

Bạn cũng có thể xem các trang web khác để lấy ý tưởng về cộng đồng niche mà bạn muốn target, đồng thời đánh giá tiềm năng của chúng bằng Audience Insights.

Các trang web bán áo thun trực tuyến cũng có thể là nguồn cung cấp ý tưởng về loại sản phẩm mà khách hàng muốn mặc:

http://zazzle.com/

http://www.redbubble.com/

http://www.spreadshirt.com/

http://amazon.com

http://pinterest.com

http://ebay.com

http://www.snorgtees.com/t-shirts/best-sellers

http://redbubble.com

http://wikipedia.org

http://smallfbtools.com

Ebay

 

Bạn có thể vào trang eBay riêng của nước mà bạn đang nhắm đến. Bắt đầu tìm kiếm bằng từ khóa “funny T-shirt woman” trong eBay và tách riêng các mẫu đã kết thúc và thành công ở cột bên trái.

eBay sẽ cho bạn thấy chính xác bao nhiêu áo đã được bạn với thiết kế này. Bạn có thể thức các thiết kế tương tự nhưng nhớ rằng không nên sao chép y chang.

Instagram

Bạn có thể sử dụng các hashtag sau ở Instagram để giúp tìm kiếm ý tưởng thiết kế cho niche của mình

#coolshirts

#iwantthisshirt

#coolshirt

#niceshirt

#teeshirt

#cooltshirt

#cooltshirtclub

#cooltshirtprint

#cooltshirtdesign

Một trang khác là http://web.stagram.com/ giúp tìm các hashtag trong Instagram.

Wikipedia

 Wikipedia cũng có thể giúp bạn trong việc tìm kiếm niche. Chúng tôi gợi ý sử dụng các danh sách sau trên Wikipeida để tìm ý tưởng:

  • Métiers
  • Animaux
  • Sports
  • Série TV

Pinterest

 

Pinterest cũng là một công cụ tốt giúp tìm ý tưởng có thể được đánh giá cao bới khách hàng.

Teescover

Khi bạn đã có kiến thức về niche, Teescover sẽ giúp bạn thấy một số thiết kế đã được bạn cho thị trường này. Ví du cho niche “Dogs”, sẽ cho kết quả như sau: