Thuê designer làm thiết kế áo

Dưới đây là danh sách các trang mà bạn có thể tìm kiếm Graphic Desinger để thiết kế mẫu áo cho bạn:

http://fiverr.com/ ($5 cho mỗi design)

http://elance.com

http://odesk.com

http://99designs.fr

 

Nếu bạn quyết định giao việc thiết kế cho một designer thuê ngoài, hãy cố diễn tả các khái niệm và ý tưởng thật rõ ràng để chắc chắn kết quả là thứ bạn muốn.

Hãy thử các trang web trên và post yêu cầu của các ứng viên sau khi xem profile của mỗi designer, đảm bảo rằng có sự liên lạc thường xuyên giữa hai bên trong suốt quá trình công việc. Bạn cũng có thể yêu cầu designer cho truy cập vào danh sách sản phẩm của họ để đảm bảo rằng bạn đã chọn được người tốt nhất. Có thể bạn nên gửi ví dụ một vài mẫu áo thun để graphic designer biết được chất lượng mà bạn mong muốn.

 

Hãy nhớ rằng thiết kế của bạn phải ở định dạng .png, .jpeg, .jpg hoặc .eps và đạt độ phân giải tối thiểu 300dpi, Vì vậy bạn hoặc designer của bạn cần sử dụng Photoshop hoặc Adobe Illustrator.

Bạn có thể cần trả khoảng 10€ cho một giờ thuê Graphic Designer trên các platform trên.