Copyright en het beschermen van jouw werk

Bij het werken met Teezily, kun je je zorgen maken over de rechten van jouw werk. We kunnen bevestigen dat wanneer je jouw designs publiceert met Teezily en jij het exclusieve recht hebt om te beslissen over wat je ermee wilt doen en mag je beslissen of andere jouw designs mogen reproduceren.

Auteursrecht geldt voor alle designs die als “origineel” worden beschouwd, deze hoeven niet geregistreerd te worden of een trademark te bevatten. We begrijpen dat het registreren van je designs een langdurig proces is, maar een registratie certificate is een uitstekend bewijs in een rechtbank en creëert ook een lijst voor mensen om het op te zoeken in openbare databanken.

Stel dat ik ben geinspireerd door een bestaand design?

Een afgeleid werk is auteursrechtelijk creatie, die is gebaseerd op één of meerdere bestaande werken. We zeggen: “auteursrechtelijk”, omdat het moeilijk kan zijn om de lijn tussen een idee en uitdrukking te trekken, zoals het auteursrecht uitdrukking beschermt en het in staat is een visuele representatie (het medium kan ook digitaal zijn), niet het enige idee is.

Het ontwerp moet aan een aantal elementen of een bepaald aspect voldoen om het als uniek en origineel te beschouwen. Het gebruik van gemeenschappelijke zinnen is geen probleem, de unieke zinnen kunnen worden beschermd, dit begrip geldt ook als de zin wordt vertaald.

Houdt er rekening mee dat de commercialisering / publicatie van afgeleid werk, toestemming vereist van de oorspronkelijke auteur om dit te doen. Als er geen toestemming is gegeven, zal deze publicatie automatisch worden beschouwd als een schending.

Als iemand andermans designs kopieert, of slechts minimaal wijzigingen aanbrengt (bijvoorbeeld door het gebruik van een ander lettertype of het vervangen van eenvoudige afbeeldingen met andere eenvoudige afbeelding), zal het werk worden beschouwd als schending.

Indien designs een slechts klein beetje gekopieerd zijn, moeten we per geval een beslissing nemen, of dit soort kopieën een schending zijn of niet. Nogmaals, er is geen duidelijke lijn om te bepalen of het een schending is. In ernstige gevallen, is het besluit van een rechter vereist.

Meldingen en klachten over een schending

Indien je er van overtuigd bent dat jouw designs zijn gebruikt op een manier dat ze jouw rechten zijn geschonden, aarzel dan niet een mailtje te sturen naar moderation@teezily.com. Tevens moet jouw claim de volgende belangrijke informatie bevatten:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van de desbetreffende zaak;
 • Een beschrijving van de designs die het auteursrecht hebben geschonden;
 • De URL(s) van de designs op de Teezily site;
 • Jouw adres, telefoon nummer, en emailadres;
 • Een statement dat jij op de hoogte bent dat de designs niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, zijn agent, of de wet;
 • Een verklaring van jou, dat ;
  – De bovenstaande gegevens juist zijn; en
  – Jij bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van de betrokken rechten.

Als Teezily een klacht ontvangt of melding dat jouw campagne ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendommen van een derde partij, dan kan Teezily jouw campagne beëindigen of voor een korte periode stoppen. Daarbij mag Teezily jouw contactinformatie vrij te geven aan derden, indien vereist door een gerechtelijke procedure of door de bevoegde autoriteiten.

In bepaalde omstandigheden kan Teezily accounts van gebruikers die naar onze mening de auteursrechten, handelsmerken, publiciteitsrechten of andere rechten van anderen herhaaldelijk schenden (ondanks verschillende meldingen en waarschuwingen) beëindigen.

Counter Notice

Als je van mening dat de verwijdering van jouw campagne (s) het resultaat is van een fout (bijvoorbeeld dat je de benodigde toestemming van de rechthebbenden hebt) of niet van toepassen op jouw ontwerp is, kun je ons een tegenvordering sturen. Met de volgende informatie:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de gebruiker die een melding heft gemaakt;
 • Jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een beschrijving van de campagne die wij hebben verwijderd, inclusief de URL van de campagne op de Teezily site;
 • Duidelijke verklaring, op straf van meineed, en dat je de hoogte bent dat het materiaal is verwijderd of gestopt als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld.

Als jouw melding niet overtuigend genoeg is, kunnen wij je meedelen dat we niet in staat zijn om jouw campagne opnieuw te lanceren. We kunnen ook aanvullende informatie vragen van jou om te bepalen of de campagne opnieuw te lanceren.