Quyền tác giả và việc bảo vệ thiết kế của bạn

Khi làm việc với Teezily, có thể bạn sẽ quan tâm về quyền lợi đối với các thiết kế của mình. Chúng tôi đảm bảo rằng: khi xuất bản các thiết kế gốc thuộc sở hữu của bạn trên Teezily, bạn có toàn bộ quyền quyết định bất cứ điều gì bạn muốn làm với các thiết kế này, cũng như có quyền cấp phép cho người khác sử dụng để tái bản.

 

Quyền tác giả áp dụng cho tất cả các thiết kế có thể được coi là “nguyên gốc”, không nhất thiết phải được đăng ký hoặc là một thương hiệu. Chúng tôi hiểu rằng việc đăng ký bản quyền thiết kế của bạn với các cơ quan thẩm quyền phải trải qua một chu trình tốn nhiều thời gian, tuy nhiên giấy xác nhận đăng ký bản quyền là một bằng chứng hoàn hảo trước pháp luật và nó cũng tạo bản ghi trong các cơ sở dữ liệu để người khác có thể thấy được.

 

Nếu thiết kế của tôi được dựa trên một thiết kế có sẵn thì sao?

 

Mục này muốn nói tới các thiết kế “có thể vi phạm bản quyền” được dựa trên một hay nhiều thiết kế có sẵn. Chúng ta nói “có thể vi phạm” bởi rất khó để chỉ ra ranh giới  giữa một ý tưởng và sự diễn đạt của nó. Quyền tác giả bảo vệ hình thể bởi nó có khả năng biểu hiện trực quan (bao gồm cả trong môi trường kỹ thuật số), không đơn thuần là ý tưởng trừu tượng.

Một thiết kế cần có một số yếu tố độc nhất để được coi là sáng tác nguyên gốc. Ví dụ như việc sử dụng các mẫu câu chung được cho phép, thì việc trình bày các câu này một cách độc đáo có thể được bảo vệ, nguyên tắc này được áp dụng ngay cả khi câu được dịch ra các thứ tiếng khác.

Nếu một người sao chép chính xác những thiết kế của người khác, hoặc chỉ thay đổi nó ở mức tối thiểu (ví dụ sử dụng một phông chữ khác nhau hoặc thay thế điểm đồ họa đơn giản này bằng đồ họa đơn giản khác), thiết kế đó sẽ được coi là vi phạm.

Trong trường hợp chỉ có một chi tiết nhỏ trong thiết kế của người khác bị sao chép, chúng tôi sẽ quyết định xem mức độ sao chép có cao đến mức cấu thành vi phạm hay không. Xin nhắc lại là không có ranh giới rõ ràng để xác định rằng việc sao chép là hợp pháp hay không. Trong các trường hợp nghiêm trọng, phán quyết của toà án sẽ được yêu cầu.

 

Phản hồi và khiếu nại về sự vi phạm

 

Trong trường hợp bạn thấy rằng thiết kế của bạn đã bị người khác sử dụng và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, xin vui lòng thông báo cho Teezily qua email : moderation@teezily.com. Nội dung khiếu nại nên bao gồm các thông tin quan trọng sau đây:

 

  • Chữ ký điện tử hoặc viết tay của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu về các vấn đề có liên quan;
  • Mô tả vấn đề khiếu nại được cho là đã vi phạm;
  • Đường dẫn (URL) chứa nội dung vi phạm bản quyền trên trang Teezily;
  • Địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn;
  • Xác nhận của bạn cam kết rằng thông tin đang khiếu nại là không được sự cho phép của chủ sở hữu, của cơ quan đại diện, hoặc pháp luật;
  • Xác nhận của bạn, chiếu theo hình phạt về tội khai man:

– Thông tin trên là chính xác; và

– Bạn được ủy quyền khiếu nại thay mặt cho chủ sở hữu quyền liên quan.

Nếu Teezily nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc phản ánh rằng chiến dịch nào đó chứa các thông tin sử dụng trái phép tài sản trí tuệ của bên thứ ba, Teezily có thể chấm dứt chiến dịch. Ngoài ra, Teezily có thể tiết lộ thông tin liên lạc của người dùng cho bên thứ ba nếu được yêu cầu theo thủ tục tố tụng pháp lý hoặc cơ quan hợp pháp.

Trong những trường hợp nhất định, Teezily có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của người sử dụng mà theo quan điểm của chúng tôi là vi phạm nhiều lần bản quyền, thương hiệu, quyền lợi xuất bản hoặc các quyền lợi của người khác mặc dù được thông báo và cảnh báo.

 

Thông báo phản hồi

 

Nếu bạn thấy rằng việc xóa bỏ chiến dịch của bạn là không đúng (ví dụ bạn có tất cả các ủy quyền cần thiết từ các chủ sở hữu bản quyền) hay không nên áp dụng cho thiết kế của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi một thông báo phản hồi. Thông báo phản hồi này phải cung cấp các thông tin sau:

 

  • Chữ ký hoặc chữ ký điện tử của người sử dụng gửi thông báo;
  • Địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn;
  • Mô tả chiến dịch mà chúng tôi đã loại bỏ, bao gồm cả đường dẫn (URL) được đăng trên Teezily;
  • Xác nhận của bạn rằng, chiếu theo hình phạt về tội khai man, bạn cam kết các dữ liệu đã bị xoá hoặc vô hiệu hóa do một sự nhầm lẫn hoặc do nhận dạng sai đối tượng cần bị xoá hoặc vô hiệu hóa.